Publications

Press release
    
Bild på press release
 
English:

Svenska:
Kommersiella aktörer vinner mark i skolan

 
 
Publications
 
Learning, Media and Technology,
 
Serder, M. & Malmström, M. (2020). Vad talar vi om när vi talar om praktiknära forskning? Pedagogisk forskning i Sverige, 25 (1).
 
Ideland M., Jobér A., & Axelsson T. (2020). Problem Solved! How eduprenuers enact a school crisis as business possibilities. European Educational Research Journal.  doi:10.1177/1474904120952978
 

Jobér. A. (2020). How to Become Indispensable. Private Tuition and Policy Processes within Swedish Education System. Sisyphus — Journal of Education, 8(20). https://doi.org/10.25749/sis.18663

Ideland, M. & Hultén, M. (2020). Skolan som ideologiskt slagfält. I A Fejes & M Dahlstedt (red.) Perspektiv på skolans problem. Vad säger forskningen. Lund: Studentlitteratur, s. 39-54.
 
 
 
 

Public outreach


Debattartikel på Skola och samhälle, november, 2020: En perfekt storm

Debattartikel med efterföljande replik i Svenska Dagbladet, september, 2020: ”En hemlig skola röjer det orimliga” , ”Hemlig statistik en del av systemfelet”

Artikel i Skolporten magasin, nr 1, 2020:  Vad kan forskningen (inte) bidra med? Margareta Serder. 

Malmö Universitet presenterar:
I huvudet på en professor –  Malin Ideland talar
om och diskuterar ‘Skolkrisen – en möjlighet för kommersiella företag‘.

 

 

 

Conference paper

Ideland, M. & Jobér, A. (2019). Googlified Students in the Tension of Global Standardization and Personalized Learning. Paper accepted to the ECER conference-6th of September, 2019, Hamburg, Germany.

Erlandsson, M. & Serder, M. (2019). Inboxes and Outputs: Stories from edu-preneurial marketing to school leaders. Paper presented in symposium Doing democracy. Research perspectives on risks and responsibilities within a marketised education, at the ECER conference in Hamburg, 3-6th September 2019.

Erlandsson, M. & Serder, M. (2019). Edu-preneurial marketing to school leaders -strategies, stories and consequenses. Paper presented at the NERA congress 2019 in Uppsala, Sweden 6-8th of March 2019.

Double symposium at the ECER conference, 3-6 Sept,  2019, Hamburg, Germany:
Doing democracy. Research Perspectives on Risks and Responsibilities within a Marketised Education.  Brennan, Marie (discussant); Jobér, Anna (chair and coordinator);  Dovemark, Marianne; Dieudé, Alessandra; Prøitz; Tine S.; Reimers, Eva; Brunila, Kristiina; Player-Koro, Catarina; Dobrochinski Candido, Helena Hinke; Erlandsson, Magnus; Seppänen, Piia; Serder, Margareta.

Player-Koro, C  & Jobér, A. (2019). Education trade fairs, digitalisation and education. Paper accepted to the  NERA conference, 6-8 March 2019, Uppsala, Sweden.

Player-Koro, C, Bergviken Rensfeldt, A. & Jobér, A. (2019). Policy networks in education. The role of education trade fairs in the governance of education. Paper accepted to the Oxford Etnography and Education Conference, 9-11 Sept, 2019, Oxford, United Kingdom.

Ideland, M., Jobér, A., Axelsson, T., Erlandsson, M & Serder, M. (2018). Good Intentions and Altruistic Objectives. Observing ‘Edu-preneurs’ at a School Fair. Paper accepted at the ECER conference, 4-7 September, 2018, Bolzano, Italy.

Jobér, A. (2018). Profitable practices. Private tutors in public education. Paper accepted to the NERA 2018 Congress, 8-10 March 2018, Oslo, Norway. 

Ideland, M., Jobér, A., Axelsson, T., Erlandsson, M. & Serder, M. (2018). Edu-preneurs in the welfare state. On how commercial actors make themselves indispensable through defining problems and offering solutions. Paper accepted to the NERA 2018 Congress, 8-10 March 2018, Oslo, Norway. 

Ideland, M., Axelsson, T., Jobér, A. & Serder, M. (2016). Helping hands? Exploring school’s external actor-networks. Paper accepted for the ECER conference, Dublin, August 2016.